9.10.04

 

lectures de dissabte

.
7. Pertot arreu busquem l'incondicionat i sempre trobem només coses.
.
9. Mai no arribarem a comprendre'ns del tot, però podem i arrribarem més lluny que només a comprendre'ns.
.
47. [...] La poesia és allò absolutament real. Aquesta és l'essència de la meva filosofia. Com més poètic més vertader. [...]
.
49. Proposició principal --Només es pot acabar essent en la mesura que ja s'és.
.
17. Jo = No-Jo -- proposició superior de tota ciència i de tot art.
.
32. Tota ciència esdevindrà poesia -- després que hagi esdevingut filosofia.
.
13. (la bellesa és allò visible kat exoxin.)
.
19. Imatge -- no al·legoria -- no símbol d'alguna cosa estranya -- símbol de si mateix.
.
4. Llenguatge: unió d'una matèria del pensament sensible concreta amb signes sensibles. El signe és una intuïció hìpotètica determinada per una representació.
.
53. El llenguatge no és l'àmbit de representació apropiat per a la filosofia, tampoc no ho és per a la música i la pintura.
.
Filosofia contemporània? Sí : Novalis (Fragments. a cura de Robert Caner-Liese. Quaderns Crema, 1998)

Comments: Publica un comentari a l'entrada

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?